Dla kierowców

OC komunikacyjne

OC komunikacyjne

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, które chroni Cię przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone innym osobom w związku z ruchem Twojego samochodu.

Autocasco

Autocasco

Ubezpieczenie Autocasco gwarantujące pokrycie kosztów naprawy bądź odszkodowania w wielu sytuacjach: od drobnych uszkodzeń, aż do szkody całkowitej.

Mini autocasco

Mini autocasco

Satysfakcjonujące Autocasco dla tych, którzy szukają ekonomicznej oferty, ale chcą mieć ubezpieczenie lub je kontynuować w mniejszym zakresie przewidywanych zdarzeń.

Assistance

Assistance

Zapewnij sobie szeroką ochronę w wielu sytuacjach na drodze. Ubezpieczenie Assistance daje Ci spokój i ochronę podróżujących z Tobą pasażerów, również tych najmłodszych. 

NNW kierowców i pasażerów

NNW kierowców i pasażerów

Odszkodowanie za następstwa nieszczęśliwych wypadków, w których doznano trwałego uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonego.

Szyby pojazdu

Szyby pojazdu

Ubezpieczenie szyb pojazdu może zapobiec nieplanowanym wydatkom związanym z wymianą szyb w przypadku włamania do Twojego samochodu.

Bagaż

Bagaż

Chroń swój bagaż w pojeździe w przypadku kradzieży auta czy zniszczenia bagażu podczas kolizji. 

Opony

Opony

Opona może ulec przebiciu lub zniszczeniu, nawet przy parkowaniu. Ubezpieczenie zwraca koszt zakupu nowych opon.

Najważniejsze ubezpieczenie auta to obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Podsumowanie - komunikacja

  1. Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym
  2. Pozostałe ubezpieczenia komunikacyjne takie jak AC, NNW czy ASSISTANCE są dobrowolne
  3. AC zapewnia odszkodowanie, gdy będziesz sprawcą kolizji, gdy uderzysz w jakiś przedmiot albo, gdy ukradną Ci samochód
  4. NNW zapewnia odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu tylko kierowcy lub kierowcy i pasażerom auta
  5. Assistance gwarantuje pomoc na drodze w przypadku kolizji i/lub awarii
  6. Zgłoszenia szkody OC sprawcy możesz dokonać u swojego Ubezpieczyciela. Wiele odpowiedzialnych firm daje już taką możliwość swoim Klientom. Warto jednak przed zgłoszeniem szkody z OC sprawcy ustalić, gdzie jest ubezpieczony sprawca szkody i jaki ma numer polisy OC. Można zgłosić również szkodę do jego zakładu ubezpieczeń.
  7. Zanim zgłosisz kradzież samochodu z AC koniecznie zgłoś sprawę na policję
  8. Szkody z ubezpieczenia NNW wystarczy zgłosić po zakończeniu leczenia i rehabilitacji
  9. Jeśli chcesz skorzystać z assistance, zadzwoń na całodobowa infolinię Ubezpieczyciela
  10. Ubezpieczenie szyb i ubezpieczenie opon chroni Twoje zniżki w AC