Dla podróżników

Asystent ds. Sprzedaży

Amadeusz Jęczeń

+48 81 751 46 55

+48 603 155 390

Asystent ds. Sprzedaży

Michał Kohut

+48 81 751 46 55

+48 577 609 601

Jest to pakiet ubezpieczeń, o którym warto pomyśleć wybierając się w podróż i na wakacje, głównie poza terytorium Polski. W skład ryzyk ubezpieczeniowych w tym przypadku mogą wchodzić:

  • Koszty Leczenia zagranicą

  • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

  • Odpowiedzialność Cywilna

  • Ubezpieczenie Bagażu

  • Usługi assistance

Ubezpieczenie kosztów leczenia zagranicą zadziała w sytuacji, w której podczas podróży ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu, które będą wymagały specjalistycznej opieki lekarskiej lub pobytu w szpitalu. Wówczas Ubezpieczyciel zorganizuje dla Ciebie pomoc i pokryje jej koszty lub zwróci poniesione wydatki na leczenie.

Jeżeli leczysz się przewlekle należy pamiętać o rozszerzeniu odpowiedzialności o zakres chorób przewlekłych.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków zapewnią wypłatę świadczenia w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku.

OC zabezpieczy Ciebie przed skutkami szkód wyrządzonymi osobom trzecim w czynnościach życia prywatnego. Warto ubezpieczyć się w zakresie OC na wyjazd na narty, gdzie przypadki zderzeń z innymi użytkownikami stoków są bardzo częste, a przede wszystkim dość bolesne i fizycznie i finansowo.

Assistance pakiet usług dodatkowych, w ramach, których ubezpieczyciel sfinansuje i zorganizuje pomoc polegającą m.in. na: uzyskaniu informacji dotyczących kraju będącego celem podróży, transporcie poszkodowanego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej, pomocy w przypadku wcześniejszego powrotu do kraju. Ubezpieczyciel może też pokryje koszty poszukiwań i ratownictwa w przypadku zaginięcia oraz koszty pomocy prawnej.

Ubezpieczenie bagażu okaże się przydatne, jeżeli Twój bagaż podróżny ulegnie uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży.

Możliwość korzystania z profesjonalnej opieki medycznej w państwowych i prywatnych placówkach na całym świecie jest jedną z najważniejszych zalet ochrony.

Podróżując po naszym kraju o ochronie ubezpieczeniowej także warto pomyśleć. Dzięki takiej polisie zabezpieczysz siebie i swoich bliskich przed finansowymi skutkami nieszczęśliwych wypadków takich, jak trwały uszczerbek na zdrowiu czy śmierć.