Dla rowerzystów

OC w życiu prywatnym

OC w życiu prywatnym

 Zdarzenia na drodze czy ścieżce rowerowej mogą też oznaczać konieczność naprawienia szkód czy wypłaty odszkodowania. Warto wtedy mieć ubezpieczenie uwzględniające takie sytuacje.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW

Liczba rowerzystów w Polsce rośnie w lawinowym tempie. Długotrwałe leczenie po niewinnej wywrotce może być kosztowne. Lepiej być przezornym.

Twoje życie

Twoje życie

Sport jest ważnym elementem Twojego stylu życia. Chcesz jednak, żeby oferta ubezpieczenia uwzględniała Twoje pasje. Wybierz dopasowane ubezpieczenie o szerokim zakresie.

Rosnąca liczba rowerzystów czy rekreacyjno, czy też sportowo niesie ze sobą pewne ryzyka odniesienia obrażeń, wyrządzenia krzywdy osobie trzeciej, czy też w końcu utraty roweru na skutek kradzieży. Produkty ubezpieczeń dla rowerzystów dynamicznie się rozwijają, ale warto przede wszystkim zapewnić sobie ochronę w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej podróżując rowerem, czyli wykupić polisę odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Można też ubezpieczyć:

  • rower od zdarzeń losowych, kradzieży czy rabunku

  • nas samych – rowerzystów, w zakresie następstwem nieszczęśliwych wypadków NNW

  • mienie osób trzecich i osoby trzecie - w sytuacji kiedy uszkodzimy komuś z naszej winy samochód, albo kogoś potrącimy zadziała polisa OC w życiu prywatnym. Jest to bardzo ważny obszar ochrony ubezpieczeniowej rowerzysty