Dla Twojego pupila i zwierząt hodowlanych

Asystent ds. Sprzedaży

Amadeusz Jęczeń

+48 81 751 46 55

+48 603 155 390

Asystent ds. Sprzedaży

Michał Kohut

+48 81 751 46 55

+48 577 609 601

W Polsce, oprócz ubezpieczeń zwierząt hodowlanych i trzody chlewnej, kierowanych do rolników, dostępne są również polisy dla psów, kotów i koni. I to one właśnie cieszą się coraz to większą popularnością. Przy ubezpieczeniu zwierząt ważną kwestię stanowi legalność jego zakupu, dowiedziony rodowód, dokonane szczepienia ochronne, miejsce jego przebywania oraz zakres terytorialny, jaki ma być objęty przez ubezpieczenie. Najczęściej jednak kupowane są ubezpieczenia psów. Ubezpieczenie psa można podzielić na dwie części: odpowiedzialność cywilną i ubezpieczenie zdrowotne gwarantujące zwrot kosztów leczenia psa, kota lub innego zwierzęcia domowego. Zakres polisy OC psa jest indywidualnie ustalony z Ubezpieczycielem, wysokość składki zależy od rasy. Może to wynikać z podziałów, których dokonała MSWiA dzieląc psy na dwie kategorie agresywne i pozostałe.

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich to oferta dobrowolnego ubezpieczenia zwierząt, gwarantującego pełną ochronę ubezpieczeniową inwentarza.
Ubezpieczenie chroni należące do Ciebie zwierzęta: bydło, konie, owce, kozy, trzodę chlewną, strusie Od ryzyka padnięcia i uboju z konieczności, których przyczyną są:

  • choroby
  • wypadki
  • zdarzenia losowe, np.: ogień, wybuch, powódź, huragan, piorun, lawina
  • porażenie prądem

Zapewnia ochronę ubezpieczonych zwierząt, gwarantując w ten sposób pokrycie poniesionych przez Ciebie strat i odnowienie lub uzupełnienie stada z możliwością rozszerzenia odpowiedzialności o:

  • trwałą utratę przydatności do reprodukcji zwierząt hodowlanych
  • całkowitą utratę mleczności przez krowy
  • utratę płodu lub młodego przychówku (konie i bydło)
  • transport, wystawę, zawody sportowe, kręcenie filmu - krótkoterminowe