Dla właścicieli mieszkań i domów

OC w życiu prywatnym

OC w życiu prywatnym

Najlepsze oferty ubezpieczeniowe domów i mieszkań posiadają również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Warto z tego skorzystać.

Pod kredyt

Pod kredyt

Warunkiem uzyskania kredytu hipotecznego jest obecnie ubezpieczenie mieszkania lub domu. Wybierz optymalną opcję dla Siebie. Poprowadzimy Cię przez formalności.

Od czego najczęściej ubezpieczamy mieszkanie czy dom:

 • od zdarzeń losowych, m.in.: zalania, powodzi, pożaru, wiatru czy huraganu

 • od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji

 • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym

 • ubezpieczenie pod kredyt hipoteczny – z cesją dla banku

Przedmiotem ubezpieczenia są:

 • domy i mieszkania wraz z pomieszczeniami przynależnymi: garażem, piwnicą, strychem

 • domy w budowie

 • domy letniskowe

 • stałe elementy mieszkania, domu, takie jak: podłogi, biała armatura, okna, drzwi, sufity podwieszone etc.

 • wyposażenie mieszkania, domu czyli ruchomości domowe, m. in. wyposażenie, sprzęt elektroniczny, AGD

 • ruchomości domowych znajdujących się poza mieszkaniem

 • ubezpieczenie NNW

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

 • nagrobki na cmentarzu

 • assistance domowy lub medyczny

Uwaga! Obowiązkowe przeglądy i kontrole

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego każdy właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, zobowiązany jest dbać o jego należyte utrzymanie. Do podstawowych obowiązków należy:

 • kontrola instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) – raz do roku;

 • kontrole przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) – raz do roku

 • czyszczenie przewodów kominowych dymowych, spalinowych, palenisk opalanych paliwem płynnym lub gazowym – raz na 6 miesięcy

 • czyszczenie przewodów kominowych palenisk opalanych paliwem stałym – okresowo raz do roku

 • kontroli instalacji elektronicznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów – co najmniej raz na 5 lat.

Kontrole okresowe mogą przeprowadzić tylko osoby z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalizacji.