FAQ

Co mam zrobić po sprzedaży pojazdu?

Sprzedaż pojazdu wiąże się z obowiązkiem sporządzenia przez sprzedającego umowy sprzedaży, zawierającej wszystkie niezbędne informacje takie jak dane osobowe kupującego, w tym numer dowodu, PESEL oraz adres zamieszkania. Dodatkowo umowa może zawierać informacje dotyczące odpowiedzialności za wady sprzedawanego pojazdu oraz zapis dotyczący stanu technicznego pojazdu. Osoba sprzedająca zobowiązana jest również do przekazania dokumentacji związanej ze sprzedawanym pojazdem nowemu właścicielowi, w tym: dowodu rejestracyjnego, ubezpieczenia OC, Karty pojazdu, umowy sprzedaży (1 egzemplarz). Po zawarciu umowy sprzedaży w ciągu 14 dni należy poinformować Ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu, przekazać umowę sprzedaży pojazdu. W okresie do 30 dni należy również zgłosić sprzedaż we właściwym wydziale komunikacji.