FAQ

Co to jest OC w życiu prywatnym?

OC w życiu prywatnym to rodzaj ubezpieczenia dobrowolnego gwarantującego pokrycie szkód, wyrządzonych osobom trzecim lub mieniu w ramach życia codziennego, zarówno w domu jak i poza nim, w kraju i zagranicą. Do najczęstszych szkód w ramach tego ubezpieczenia zalicza się pożary, zalania, wybicia szyb, potrącenia przechodniów, wypadki rowerowe, itp. Posiadacz ubezpieczenia w razie wystąpienia tego rodzaju szkody nie ponosi kosztów związanych z ewentualnymi odszkodowaniami, o ile suma gwarancyjna z jego polisy OC w życiu prywatnym nie zostanie wyczerpana.