FAQ

Co to jest UFG?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) jest instytucją odpowiedzialną za wypłacanie odszkodowań i świadczeń, z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC właścicieli pojazdów mechanicznych i rolników posiadających gospodarstwa rolne, w sytuacji gdy sprawca szkody nie posiada ważnego ubezpieczenia lub nie został zidentyfikowany. Do zadań UFG należy również zaspokajanie roszczeń związanych z ogłoszeniem upadłości zakładów ubezpieczeniowych, polegających na wypłacie świadczeń i odszkodowań należnych osobom uprawnionym. Fundusz spełnia również funkcje kontrolne wobec posiadaczy pojazdów i rolników, w związku ze spełnieniem obowiązku ubezpieczenia OC.