FAQ

Co to znaczy ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all-risk)?

Jest to rodzaj ubezpieczenia obejmujący szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej. Nazwa ubezpieczenia jest nieco myląca, gdyż w praktyce zakres ochrony nie obejmuje wszelkich zdarzeń, a jedynie te, które nie zostały wyłączone w umowie. Największą zaletą tej formy ubezpieczenia jest większe prawdopodobieństwo uzyskania odszkodowania, ze względu na przeniesienie ciężaru dowodu na ubezpieczyciela. W praktyce oznacza to, że klient zgłasza tylko szkodę, a ubezpieczyciel w razie odmowy wypłaty odszkodowania, musi wykazać który punkt z katalogu wyłączeń odpowiedzialności dotyczy tej umowy.