FAQ

Czy ubezpieczenie OC przechodzi na nowego właściciela?

Tak, z chwilą sprzedaży pojazdu wszystkie prawa i obowiązki związane z umową ubezpieczenia posiadaną na dany pojazd przechodzą na nowego właściciela, w tym odpowiedzialność za ewentualne szkody. Kupujący ma jednak prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia oraz zmianę ubezpieczyciela.