FAQ

Dlaczego OC komunikacyjne drożeje?

Przyczyną znacznych wzrostów cen ubezpieczeń OC w ostatnim okresie jest spadek kondycji finansowej branży ubezpieczeniowej spowodowany przede wszystkim szerszą ochroną osób poszkodowanych i co za tym idzie znacznym wzrostem wypłat odszkodowań na ich rzecz. Stale rosnące kwoty odszkodowań w wyniku intensywnej konkurencji pomiędzy towarzystwami ubezpieczeniowymi nie zostały zrównoważone przez wzrost cen ubezpieczeń. Prowadzi to do sytuacji, w której obecnie w celu zrównoważenia rynku, lepsza ochrona ubezpieczeniowa i wyższe odszkodowanie oznacza znaczny wzrost ceny ubezpieczenia. Największy wpływ na wzrost cen OC miały ubiegłoroczne działania KNR dotyczące likwidacji szkód komunikacyjnych, które znacznie ułatwiły uzyskanie odszkodowania oraz rosnącymi wypłatami odszkodowań ze szkód osobowych.

Nie mniej jednak wzrost cen ubezpieczeń obowiązkowego OC należy tłumaczyć rosnącą stratą finansową Ubezpieczycieli na tym ryzyku ubezpieczeniowym, czyli firmy o wiele więcej wypłacają odszkodowań z OC sprawcy aniżeli zbierają składki ubezpieczeniowej z tych ubezpieczeń. Jednym słowem obowiązkowe OC przynosi Ubezpieczycielom straty finansowe i ujemny wynik techniczny.