FAQ

Gdzie potrzebna jest Zielona Karta?

Zielona Karta to rodzaj polisy dla kierowców podróżujących po krajach z poza UE i stanowi dowód objęcia ubezpieczeniem OC. Kraje w których obowiązuje ZK znajdują się w tzw. Systemie Zielonej Karty. System obejmuje kraje takie jak:

Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Ukraina.