FAQ

Jak uzyskać zaświadczenie o zniżkach?

Zaświadczenie o zniżkach możemy uzyskać za pośrednictwem Ośrodka Informacji UFG. Otrzymać je może każdy posiadacz pojazdu mechanicznego. Zaświadczenie obejmuje 5 ostatnich lat kalendarzowych i zawiera informacje dotyczące wykupionych polis, powstałych szkód oraz wypłaconych odszkodowań. W celu uzyskania zaświadczenia należy wypełnić specjalny formularz dostępny na stronie UFG. Wypełniony formularz przesyłamy do Funduszu za pośrednictwem Poczty lub na adres mailowy oi@ufg.pl. Zaświadczenie wydawane jest w okresie do 15 dni od dnia otrzymania wniosku. Zaświadczenie odebrać możemy osobiście w siedzibie UFG lub za pośrednictwem poczty lub adresu e-mail.

Zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia wydawane są również przez Ubezpieczycieli.