FAQ

Jak wypowiedzieć ubezpieczenie OC?

Obecnie zgodnie ze zmianami wprowadzonymi 11.02.2012 roku, aby wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC należy dostarczyć ubezpieczycielowi wypowiedzenie, w okresie najpóźniej na jeden dzień przed końcem polisy. W przypadku wypowiedzenia listownego, pod uwagę brana jest data nadania listu tylko za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku zakupu pojazdu z obowiązującą polisą, umowę możemy wypowiedzieć w każdym momencie jej trwania w celu zmiany ubezpieczyciela. W innym wypadku polisa obowiązuje przez resztę okresu wskazanego w polisie, po czym ulega rozwiązaniu.