FAQ

Jak zmienić firmę ubezpieczeniową?

Zmiana ubezpieczyciela wiąże się z podpisaniem nowej umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Trzeba jednak pamiętać, aby przed podpisaniem nowej umowy, rozwiązać umowę z poprzednim ubezpieczycielem. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, takich jak OC, które w odróżnieniu od ubezpieczeń dobrowolnych nie wygasają, lecz zostają automatycznie przedłużone.