FAQ

Jakie są obowiązki posiadacza pojazdu?

Posiadacz pojazdu jest zobowiązany do rejestracji pojazdu we właściwym, według miejsca zamieszkania starostwie powiatowym, przeprowadzenia badań technicznych pojazdu oraz zawarcia umowy ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), które ma charakter obowiązkowy.