FAQ

Jakie są obowiązki właściciela nieruchomości?

Według ustawy o Prawie Budowlanym z 7 lipca 1994 roku, każdy właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany do prowadzenia książki obiektu oraz dokonywania okresowych kontroli przewidzianych przepisami prawa. Zgodnie z ustawą, obiekt należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska , jak również utrzymywać go w należytym stanie technicznym i estetycznym. Dodatkowo właściciel nie może dopuścić do spadku sprawności technicznej i właściwości użytkowych budynku.