FAQ

Kiedy przysługuje zwrot składki z polisy?

Zwrot składki z polisy przysługuje zazwyczaj w związku z niewykorzystanym okresem ubezpieczenia OC i AC. W sytuacji wyrejestrowania pojazdu oraz sprzedaży samochodu możemy starać się o zwrot. Należy jednak pamiętać o kilku zasadniczych kwestiach. W przypadku ubezpieczenia OC należy pamiętać, aby wraz z umową sprzedaży dostarczyć ubezpieczycielowi wypowiedzenie umowy OC podpisane przez nabywcę pojazdu. W innym wypadku wraz ze sprzedażą auta, na nabywcę przechodzą wszystkie prawa i obowiązki wynikające z obowiązującej polisy, aż do momentu rozwiązania umowy po upływie okresu wskazanym w polisie, co uniemożliwi nam uzyskanie zwrotu składki. Nabywca może również wypowiedzieć umowę ubezpieczenia. W takiej sytuacji zbywcy pojazdu przysługuje zwrot zapłaconych składek za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w wysokości sumy ubezpieczeniowej, zwrot nie przysługuje. W przypadku częściowego odszkodowania, zwrot będzie proporcjonalny do pozostałej sumy ubezpieczeniowej.