Ubezpieczenie upraw

Asystent ds. Sprzedaży

Amadeusz Jęczeń

+48 81 751 46 55

+48 603 155 390

Asystent ds. Sprzedaży

Michał Kohut

+48 81 751 46 55

+48 577 609 601

O tym, że pogoda jest nieprzewidywalna rolnicy w ostatnich latach przekonują się niemal co roku. Jeśli jednej wiosny szkody z przezimowania były mniejsze, bardziej dał się we znaki grad, jeśli zaś rok później było go nieco mniej, uprawy niszczyły wiosenne przymrozki.

Od 1 lipca 2008 r. rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie, według przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego upraw rolnych, co najmniej od jednego ryzyka: suszy, powodzi, gradu, przymrozków wiosennych lub ujemnych skutków przezimowania. Maksymalna kwota, na jaką można ubezpieczyć dane uprawy lub zwierzęta została określona w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2015 r.