Indywidualne/Twoje życie

Specjalista ds. Sprzedaży

Katarzyna Kowalczyk

+48 81 751 46 55

+48 509 992 540

Zarządzający, Manager Sprzedaży

Arek Garbal

+48 81 751 46 55

+48 512 222 401

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego.

Ochrona Ubezpieczeniowa obejmuje zgon Ubezpieczonego niezależnie od przyczyny i chorobę śmiertelną Ubezpieczonego. Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia przez całą dobę, niezależnie od miejsca pobytu.

Polisa zapewnia poczucie bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim, poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Polisę na życie, która zapewnia wsparcie finansowe bliskim w przypadku śmierci osoby Ubezpieczonej, jest optymalnym zabezpieczeniem jej zobowiązań finansowych (np. kredytu lub pożyczki), ale również:

  • może zabezpieczyć także firmę lub biznes

  • ubezpieczenie zazwyczaj działa przez całą dobę na całym świecie

  • pieniądze z ubezpieczenia mogą pokryć długi, kredyty lub inne zobowiązania

  • mogą też zabezpieczyć utrzymanie bliskich w przypadku, gdy zabraknie osoby ubezpieczonej.

Pieniądze z ubezpieczenia są zwolnione z podatku od spadków i darowizn oraz od zysków kapitałowych.