Pod kredyt

Asystent ds. Sprzedaży

Amadeusz Jęczeń

+48 81 751 46 55

+48 603 155 390

Asystent ds. Sprzedaży

Michał Kohut

+48 81 751 46 55

+48 577 609 601

Masz kredyt? Musisz ubezpieczyć nieruchomość!

Posiadając kredyt hipoteczny bank będzie wymagał od Ciebie ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych z włączeniem do odpowiedzialności ubezpieczeniowej ryzyka wystąpienia powodzi.

Minimalnie bank wymaga od swoich Klientów ubezpieczenia murów od ryzyk losowych.

My, swoim Klientom rekomendujemy ubezpieczenie przynajmniej murów wraz ze stałymi elementami oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Takie ubezpieczenie jesteśmy w stanie zaproponować na bardzo atrakcyjnych warunkach.