NNW kierowców i pasażerów

Asystent ds. Sprzedaży

Amadeusz Jęczeń

+48 81 751 46 55

+48 603 155 390

Asystent ds. Sprzedaży

Michał Kohut

+48 81 751 46 55

+48 577 609 601

Ubezpieczenie to zapewnia wypłatę odszkodowania za następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW), w których doznano trwałego uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonego. Zwykle są dwa warianty ubezpieczenia NNW: kierowcy lub kierowcy i pasażerów. W razie zaistnienia zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, wypłacane jest ubezpieczonemu świadczenie stanowiące iloczyn procentowego uszczerbku na zdrowiu orzeczonego przez lekarza orzecznika lub określone w tabelach procentowego uszczerbku na zdrowiu zapisanych w OWU i sumy ubezpieczenia, a w przypadku śmierci ubezpieczonego wypłacane jest najczęściej 100% sumy ubezpieczenia uprawnionym z umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie NNW jest ograniczone swym zakresem do wsiadania i wysiadania z samochodu, załadunku bagażu do samochodu oraz podróżowania samochodem. Nie działa ono poza pojazdem i wymienionymi sytuacjami.