OC komunikacyjne

Asystent ds. Sprzedaży

Amadeusz Jęczeń

+48 81 751 46 55

+48 603 155 390

Asystent ds. Sprzedaży

Michał Kohut

+48 81 751 46 55

+48 577 609 601

Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152 z późn. zm.)

Podstawowe warunki ubezpieczenia OC są identyczne u każdego ubezpieczyciela. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC komunikacyjne, jest ubezpieczeniem, które chroni osoby trzecie poszkodowane przez Ciebie w wypadku komunikacyjnym.

Jeżeli jadąc, wsiadając, wysiadając lub załadowując samochód spowodujesz uszkodzenie czyjejś własności, utratę zdrowia lub śmierć, to Twój ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie osobom poszkodowanym przez Ciebie w wypadku.

Już samo posiadanie pojazdu podlegającego rejestracji, rodzi obowiązek zwarcia stosownej umowy ubezpieczenia.

Osoby świadome wiedzą jak ważne jest to ryzyko ubezpieczeniowe biorąc pod uwagę trudności dochodzenia odszkodowania bezpośrednio od sprawcy wypadku.

Organy sprawdzające ważność polisy OC

Do sprawdzania ważności Twojej polisy pod kątem opłacenia składki uprawnione są:

 • Policja

 • Organy celne

 • Straż Graniczna

 • Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów

 • Inspekcja Transportu Drogowego

 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Kary za brak OC

Kary za brak ważnego ubezpieczenia OC w 2017 roku w PLN:

Okres bez ochrony ubezpieczeniowej

Gradacja opłaty/rok

Rodzaj pojazdu mechanicznego

Samochód osobowy

Samochód ciężarowy

Pozostałe pojazdy

powyżej 14 dni

100%

4 000

6 000

670

od 3 do 14 dni

50%

2 000

3 000

340

poniżej 3 dni

20%

800

1 200

130

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kontroluje polisy OC. Nawet, jeśli nie zostaniesz skontrolowany przez policję, możesz dostać wezwanie do zapłaty kary za brak OC bezpośrednio od UFG.

Obowiązek posiadania ubezpieczenia jest niezależny od tego, czy pojazd porusza się po drogach, czy może od wielu miesięcy stoi na podwórku bez połowy części. Jeśli tylko posiadasz zarejestrowany samochód, który nie jest autem zabytkowym, musisz mieć ważne OC.

Uwaga

Z szacunków UFG wynika, że około 1 % pojazdów poruszających się po polskich drogach nie ma obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W takim wypadku fundusz, co prawda wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie, jednak potem właściciel nieubezpieczonego samochodu będzie musiał oddać do UFG wszystko co do grosza z własnej kieszeni.

W przypadku obrażeń ciała kwoty mogą iść w dziesiątki i setki tysięcy złotych.

Sprawdź czy sprawca szkody ma OC!

Wypowiedzenie umowy

Skuteczne wypowiedzenie OC oznacza dostarczenie druku wypowiedzenia nie później niż dzień przed końcem okresu obowiązywania umowy do siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego, do jego agenta lub wysłanie drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego). Wiele firm ubezpieczeniowych dopuszcza także dostarczenie tego dokumentu faksem lub za pomocą poczty elektronicznej, ale jest to dobra wola towarzystwa, gdyż ustawa nie przewidziała prawnie tej drogi.

Jeśli umowa nie została wypowiedziana polisa przedłuża się – prolonguje, automatycznie na kolejne 12 miesięcy, a Ty masz ochronę ubezpieczeniową nawet w sytuacji, kiedy zapomnisz zgłosić się po wznowienie polisy.

Należy pamiętać, że z automatu nie przedłuża się ona wówczas, gdy korzystamy z ubezpieczenia OC poprzedniego właściciela pojazdu.

Automatyzm OC nie zadziała również wtedy, gdy za mijający 12 miesięczny okres ubezpieczenia nie opłaciłeś w całości określonej w umowie składki.

Kiedy możesz wypowiedzieć umowę OC?

Wypowiedzenie umowy OC możesz złożyć w sytuacjach, kiedy:

 • upłynął czas, na który została zawarta

 • wyrejestrujesz swój samochód

 • udokumentujesz trwałą utratę swojego samochodu

 • wypowiesz umowę OC będąc nowym nabywcą auta

Podstawa prawna wypowiedzenia OC Komunikacyjnego

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152 z późn. zm.), mamy możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w 3 trybach:

 1. Na podstawie art. 28 ust. 1 w/w ustawy – wypowiedzenie składane nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu obowiązywania umowy.

 2. Na podstawie art. 28a ust. 1 w/w ustawy – w przypadku posiadania umowy ubezpieczenia OC w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń. Do wypowiedzenia należy dołączyć kopię obowiązującej polisy zawartej w innym zakładzie ubezpieczeń.

 3. Na podstawie art. 31 ust. 1 w/w ustawy – w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez nabywcę pojazdu. Do wypowiedzenia należy dołączyć umowę kupna sprzedaży.