Dla przedsiębiorczych

OC działalności gosp.

OC działalności gosp.

Każdy dzień Twojej firmy niesie ze sobą wiele wyzwań. W razie potknięć warto wesprzeć się polisą odpowiedzialności cywilnej. 

Dla zarządów

Dla zarządów

Ubezpieczenie skierowane jest do członków zarządu, rad nadzorczych i prokurentów spółek kapitałowych..

Ubezpieczenie utraty zysku

Ubezpieczenie utraty zysku

Ubezpieczenie to ma na celu zapewnienie stabilności finansowej przedsiębiorstwa poprzez niwelowanie skutków przestoju firmy spowodowanego oddziaływaniem pożaru lub innych zdarzeń losowych.

Dla szpitala i przychodni

Dla szpitala i przychodni

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest w Polsce obowiązkowe.  

Dla organizatorów imprez

Dla organizatorów imprez

Polisa zabezpiecza organizatora przed obowiązkiem pokrycia kosztów uszkodzonego mienia, a także szkód na osobach.

Dla budowlańców

Dla budowlańców

Inwestycje budowlane są obarczone wieloma ryzykami. Warto przygotować się na to i przed rozpoczęciem prac poznać ofertę ubezpieczeń „all risk”, czyli od wszelkich ryzyk.

Pozostałe ubezpieczenia korporacyjne i specjalistyczne

Pozostałe ubezpieczenia korporacyjne i specjalistyczne

Ubezpieczanie przedsięwzięć o podwyższonym ryzyku, transakcji eksportowych oraz wielu innych. Zapytaj o pełną ofertę dla Twojej firmy czy przedsiębiorstwa.  

Na życie – grupowe

Na życie – grupowe

Obejmujące wiele zdarzeń losowych czy życiowych ubezpieczenie grupowe są najbardziej ekonomiczną formą ubezpieczania się. Dostępne dla Twoich pracowników już od kilkudziesięciu złotych za miesiąc.  

Ubezpieczenie firmy obejmuje pakiet ubezpieczeń, których głównym celem jest ochrona majątku firm oraz jej odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub posiadaniem mienia.

A dokładnie co możemy ubezpieczyć w przedsiębiorstwie?

 • budynki, budowle, lokale

 • maszyny i urządzenia

 • maszyn i urządzenia przenośne poza miejscem ubezpieczenia

 • sprzęt elektroniczny – stacjonarny i przenośny (nawet poza miejscem siedziby firmy)

 • środki obrotowe

 • wartości pieniężne

 • szyby

 • nakłady inwestycyjne

 • mienie w transporcie - CARGO

 • mienie osób trzecich

 • mienie pracownicze

 • NNW pracowników

 • odpowiedzialność cywilną

 • ochrona prawna

Do niedawna w pakietach dla małych i średnich przedsiębiorstw dostępne były głównie ubezpieczenia majątku firmy od żywiołów i kradzieży oraz OC z tytułu prowadzonej działalności. Wachlarz dostępnych obecnie rozwiązań obejmuje znacznie więcej elementów, takich jak Assistance, ubezpieczenia typu all-risk, a także ubezpieczenia skrojone na miarę konkretnych rodzajów prowadzonej działalności, np. aptek.

W przypadku małej firmy, uszkodzenie choćby kilku maszyn lub komputerów spowodowane przepięciem podczas burzy, może okazać się bardzo brzemienne w skutkach. Dlatego do kluczowych parametrów ubezpieczenia należeć będzie szybkość jego wypłaty oraz wartość, która powinna pozwalać na odtworzenie majątku. Najczęściej ubezpieczanymi składnikami majątku firmy są samochody, budynki, środki obrotowe oraz maszyny i sprzęt. Zakres ubezpieczenia majątku w pakietach pozostaje zazwyczaj podobny, obejmując ubezpieczenie od ognia, kradzieży oraz pozostałych żywiołów. Bez trudu rozszerzymy zakres ubezpieczenia o indywidualnie wybrane ryzyka nazwane, bądź do kategorii „all risks”.

Niewątpliwą zaletą pakietów ubezpieczenia dla firm jest to, że są one elastyczne i można je łatwo dopasować do rodzaju prowadzonej działalności.