Ubezpieczenie utraty zysku

Specjalista ds. Sprzedaży

Katarzyna Kowalczyk

+48 81 751 46 55

+48 509 992 540

Zarządzający, Manager Sprzedaży

Arek Garbal

+48 81 751 46 55

+48 512 222 401

Ubezpieczenie to ma na celu zapewnienie stabilności finansowej przedsiębiorstwa poprzez niwelowanie negatywnych skutków przestoju firmy spowodowanego oddziaływaniem żywiołów pożaru, powodzi, huraganu, wybuchu, uderzenia pioruna etc.

Ubezpieczenie ryzyka utraty zysku często obejmuje także refundację dodatkowych kosztów, do których należą:

  • koszty związane z korzystaniem z lokali, pomieszczeń zastępczych (w tym np. koszty najmu)

  • dodatkowe koszty pracy (godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w nocy)

  • koszty przeniesienia maszyn i urządzeń do pomieszczeń zastępczych

  • koszt zawiadomienia klientów o zaistniałej sytuacji.